601 20 33 10
teatriluzji@wp.pl

Szczeciński klub iluzjonistów


Szczeciński Klub Iluzjonistów został założony w 1982r przez iluzjonistę Alexandra. Klub działał w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Działalność prowadził w ramach WDK.

SKI był też członkiem Krajowego Klubu Iluzjonistów w Łodzi ściśle z nim współpracując. W Klubie udzielało się wielu utalentowanych iluzjonistów , wśród nich szczególnie zaznaczyli się:

• Mirosław Kowalski „Miroski”
• Grażyna Piwkowska „Ariadna”
• Zbigniew Maruszczak „MIMO”


SKI organizował różne przedsięwzięcia takie jak:

• Zlot Iluzjonistów (międzynarodowy) w Szczecinie w 1987r
• Rewię Iluzji w Gorzowskim DK w Gorzowie w 1989r
• Wielką Rewię Iluzji wraz z Teatrem Polskim w Szczecinie w 2001r

Członkowie klubu wielokrotnie uczestniczyli i występowali na międzynarodowych Kongresach i Zlotach Iluzjonistów między innymi; w Karlowych Varach, Pradze, Dreźnie, Suhl, Schwedt oraz w Łodzi i Wałbrzychu. SKI zakończył działalność w WDK w 1990r. Dalej kontynuujemy działalność w Teatrze Iluzji.


Uczestnicy Zlotu Iluzjonistów w Szczecinie Alexander, Peter Kwiatek, Ricardo


Spotkanie z hinduskim iluzjonistą Sorcarem w SKI. Grażyna, Alexander, Sorcar


Pokazy na gali Zlotu Iluzjonistów Alexander


Na kongresie w Tarnowie


Grażyna


Mimo


Finał Wieka Rewia Iluzji


Grupa iluzjonistów na zlocie w Wałbrzychu. Wśród nich iluzjoniści ze Szczecina.
Czy rozpoznacie swoich znajomych?